Toont alle 7 resultaten

januari 1988

Katern 25: Administratief recht

H. Bolt

september 1989

Katern 32: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordering

Th. Peters

juni 1991

Katern 39: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

september 1991

Katern 40: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

september 1991

Katern 40: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

Loeff versus Struycken: wie had gelijk?

R.J.N. Schlössels

In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' bespreekt de auteur de de uitkomsten van de discussie tussen Struycken en Loeff aan het begin van de vorige eeuw over de invoering van algemene bestuursrechtspraak in Nederland. In het artikel komen kort de argumenten van beide heren over al dan niet invoering hiervan aan de orde. Aan het einde bespreekt de auteur het ongelijk van beiden aan de hand van het stelsel van de invulling van de hedendaagse bestuursrechtspraak.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090686

Twee petten of wederzijdse bevruchting?

Raad van State als adviseur en rechter

B.H. van den Braak

Post thumbnail In 1976 kreeg de Raad van State, naast zijn adviserende taak, ook een rechtsprekende taak. De mogelijke dubbelfunctie van staatsraden daarbij leidde tot (inter)nationale kritiek, met name van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die kritiek werd enerzijds gepareerd door herziening van de wetgeving en anderzijds door een striktere personele scheiding. Onmogelijk is de dubbelfunctie echter niet. Een poging om dat te veranderen, strandde in 2016.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
december 2020
AA20201102

Toont alle 7 resultaten