Transparantie bij de benoeming van de faillissementscurator


In Nederland zijn de regels die de selectie en benoeming van een faillissementscurator regelen onduidelijk. De Faillissementswet is verre van volledig, door rechters in 2013 geformuleerde uitgangspunten missen een grondslag in de wet, zijn onduidelijk of onbekend, zijn per arrondissement verschillend en bieden een kandidaat voor benoeming een weinig zekere rechtsgang. Vanuit een rechtsvergelijkend en Europees perspectief formuleert de auteur voorstellen tot verbetering.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Wessels

Verschijning: december 2017

Archiefcode: AA20170965

benoeming curator faillissement Faillissementswet rechtbank Recofa-richtlijnen

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Verdieping Verdiepend artikel