rechterlijk activisme

Toont alle 6 resultaten

Het primaat van de politiek bestaat niet meer

Over politieke rechtspraak, rechterlijk activisme en de legitimatie van rechterlijke oordeelsvorming

A.F.M. Brenninkmeijer

In dit artikel wordt ingegaan op de begrippen 'politieke rechtspraak', 'rechterlijk activisme' en 'de legitimatie van rechtsvorming door de rechter'. De schrijver verklaart deze begrippen en bekijkt in hoeverre deze in de Nederlandse en buitenlandse rechtsorde waarheid zijn.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920680

My job is to apply the law you write

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Tekstualisme bij rechters kan leiden tot verrassende resultaten, zoals Carel Smith & Harm Kloosterhuis laten zien in deze aflevering van hun column Vijf minuten rechtsfilosofie.

Perspectief | Column
januari 2021
AA20210086

Plus que la bouche de la loi européenne. Over rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie

H.C.F.J.A. de Waele

Heeft het Europese Hof van Justitie zich door de jaren heen daadwerkelijk naar behoren van zijn taken gekweten? Alhoewel hierover links en rechts wel wat opmerkingen te vinden zijn, is er nooit een algehele balans opgemaakt. Henri de Waele heeft deze taak op zich genomen, met als resultaat zijn proefschrift Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie. In deze bijdrage vertelt hij over zijn bevindingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2010
AA20100439

Rechterlijk activisme (Digitaal boek)

Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters

A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout

Post thumbnail Opstellen over rechterlijk activisme met een grote diversiteit in benadering, die mede het gevolg is van een verschil in opvatting over de eigenlijke taak van de rechter.

9789069168159 - 10-03-2011

The life of the law has not been logic: it has been experience

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Harm Kloosterhuis & Carel Smith gaan deze maand in Vijf Minuten Rechtsfilosofie dieper in op de betekenis van de zin “The life of the law has not been logic: it has been experience” van de Amerikaanse jurist Oliver Wendell Holmes

Perspectief | Column
januari 2020
AA20200099

Van ‘waar bemoeit die rechter zich mee?’ tot ‘res loquitur ipsa’. De Urgenda-zaak bij de Hoge Raad

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Hoge Raad 20 december 2019, nr. 19/00135, ECLI:NL:HR:2019:2006, NJ 2020/41, m.nt. J. Spier, AB 2020/24, m.nt. Ch.W. Backes & G.A. van der Veen, JB 2020/37, m.nt. D.G.J. Sanderink, M en R 2020/8, m.nt. T.J. Thurlings-Rassa (Urgenda) Als er in de afgelopen jaren één (Nederlands) geschil zou moeten worden aangewezen waarover de rechter uitspraak deed en waarover veel juristen in de wereld verbaasd waren, vanwege de mate waarin de rechterlijke macht meende te kunnen interveniëren in het politieke domein, dan betreft dat het geschil tussen de Nederlandse Staat en de stichting Urgenda. Kars de Graaf & Bert Marseille annoteren de uitspraak in het kader van het themanummer over de rechter in de trias politica.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2020
AA20200955

Toont alle 6 resultaten