Toont alle 10 resultaten

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een sprookje opgenomen over de ideale staat dat in een vroeg nummer van Ars Aequi is geplaatst. Ook is er een artikel opgenomen over interpretatiemethoden, logica en inductie in het recht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juni 1991
AA19910455

Argumentatietheorie en Recht

M. Henket

Post thumbnail Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

9789069163376 - 22-12-1998

Argumentatietheorie en Recht (Digitaal boek)

M. Henket

Post thumbnail Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

9789069163376 - 22-12-1998

Logica en recht: een onhoudbaar huwelijk

L.M.M. Royakkers

Post thumbnail In dit artikel wordt aan de hand van een casus die gebaseerd is op de RVV ingegaan op de regels van de logica. Aan de orde komen de syntactische inconsistentie en de semantische inconsistentie aan de orde. De auteur betoogt dat het recht geen grip heeft op inconsistenties. Daaraan voorafgaand gaat de auteur in op de logica, de aard daarvan en enkele centrale begrippen. In de laatste paragraaf gaat de auteur in de band en de werking tussen recht en logica.

Verdieping | Studentartikel
januari 2009
AA20090011

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

H.T.M. Kloosterhuis

Post thumbnail Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2016
AA20160673

Over indianen en andere terroristen

A. Soeteman

Post thumbnail In deze amuse wordt aan de hand van een historisch en recent voorbeeld in gegaan op de rechterlijke redenering en de logica die daarbij een belangrijke rol speelt. Er wordt ingegaan op de premissen die leiden tot een logische conclusie waarbij wel van belang is dat de premissen zelf ook geldig zijn.

Opinie | Amuse
januari 2009
AA20090008

Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Post thumbnail Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 01-01-1999

Recht en slecht (Digitaal boek)

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Post thumbnail Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 01-01-1999

Rechtenstudenten en gezagsargumenten horen bij elkaar

L. Hesselink

Juristen die argumenteren, doen vaak een beroep op gezag, ze grijpen naar personen en instanties van naam. De critici van de juristerij vinden dat niet zo best. Zij menen dat echte redeneringen en ware theorieën de plaats moeten innemen van die slaafse gezagsgetrouwheid. Maar wat is eigenlijk een gezagsargument en wat voor rol speelt het precies in het juridisch argumenteren? Moeten de rechtenstudies radicaal worden omgegooid? Op deze vragen past een duidelijk antwoord.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1993
AA19930629

The life of the law has not been logic: it has been experience

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Harm Kloosterhuis & Carel Smith gaan deze maand in Vijf Minuten Rechtsfilosofie dieper in op de betekenis van de zin “The life of the law has not been logic: it has been experience” van de Amerikaanse jurist Oliver Wendell Holmes

Perspectief | Column
januari 2020
AA20200099

Toont alle 10 resultaten