Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving


Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Ramlal

Verschijning: september 2014

Archiefcode: AA20140634

bestuur democratie Den Haag lobby lobbyen lobbyisme lobbyisten overheid politiek wetgeving wetgevingsproces

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel