Stress en eigen schuld


Dit redactioneel behandelt de vraag in welke mate een werkgever aansprakelijk kan zijn indien een van zijn werknemers psychische of lichamelijke schade lijdt als gevolg van stress op de werkvloer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Bouichi, M. de Jonge, M. Nolen

Verschijning: december 2002

Archiefcode: AA20020867

eigen schuld schadevergoeding werkgeversaansprakelijkheid

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Opinie Redactioneel