Strengere regels voor ratingbureaus, een vereenvoudiging van de aansprakelijkstelling onder Nederlands recht?


Na een beknopte achtergrond van de ratingproblematiek wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van aansprakelijkstelling van ratingbureaus onder Nederlands recht aan de hand van de actuele Europese regelgeving. Centraal staat de vraag of de meest recente verordening op dit gebied de aansprakelijkstelling eenvoudiger maakt.