schadeclaim

Toont alle 4 resultaten

Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen (Digitaal boek)

A.J. Akkermans, E.H.P. Brans

Post thumbnail Over aansprakelijkheid en schadeverhaal bij vier rampzalige gebeurtenissen die in ons land hebben plaatsgevonden: de vliegramp in de Bijlmermeer, de Legionella-epidemie na de Westfriese Flora in Bovenkarspel, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.

9789069164397 - 01-10-2002

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten – van droom carrière naar nachtmerrie

Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid'

C.J.J.M. Stolker

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van verschillende beroepsbeoefenaren en de trends daarin. De auteur kijkt met name naar de ontwikkelingen in Amerika en doet tenslotte enige suggesties.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
januari 1995
AA19950013

Massaschade

R.S. Meijer

In dit artikel omschrijft de auteur wat de juridische problemen zijn rondom de verschillende vormen van massaschade. Onder andere 'limited-fund' probleem komt aan de orde net als organisatieproblemen rondom massaschade. Beschreven wordt welke rol verzekeringsmaatschappijen en de overheid bij de afwikkeling van massaschade (kunnen) hebben. Ook wordt de groepsactie van boek 3 BW beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2007
AA20070748

Strengere regels voor ratingbureaus, een vereenvoudiging van de aansprakelijkstelling onder Nederlands recht?

J.C. Jaakke

Post thumbnail Na een beknopte achtergrond van de ratingproblematiek wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van aansprakelijkstelling van ratingbureaus onder Nederlands recht aan de hand van de actuele Europese regelgeving. Centraal staat de vraag of de meest recente verordening op dit gebied de aansprakelijkstelling eenvoudiger maakt.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2014
AA20140190

Toont alle 4 resultaten