Strafrecht & Strafvordering 2024-2025


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2024.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

24e druk 2024

Verschijningsdatum: 01-04-2024

ISBN: 9789493333291

Pagina's: 1042

penitentiair recht strafprocesrecht strafrecht strafvordering wettekst wettenbundel

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologieStrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 59,50