scriptie

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Ars Aequi Taalgids voor juristen – 2e druk

E. Tiggeler

Post thumbnail Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

9789493199651 - 24-03-2022

Compensatie tijdens faillissement

P. van Schilfgaarde

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. Van Schilfgaarde schrijft over zijn scriptie over compensatie in faillissement en de beoordeling door Cleveringa die later in Ars Aequi als artikel is verschenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010728

De goede onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2017
AA20170748

De scriptie

E.H. Hondius

In deze column geeft Hondius aan wat een scriptie voor studenten kan betekenen en geeft daarbij een aantal tips voor een succesvolle scriptie.

Opinie | Column
oktober 2007
AA20070739

Kort Amerikaans

E.H. Hondius

Amerikaanse scripties en andere publicaties hebben een groot voordeel vergeleken met Nederlandse scripties. Benieuwd wat dat is? In deze column legt Ewoud Hondius het uit.

Opinie | Column
september 2020
AA20200765

Onderzoeksvaardigheden – Research skills

I. Curry-Sumner, F.G.H. Kristen, M. van der Linden-Smith, H. Tigchelaar

Post thumbnail Dit boek is een leidraad voor juridische studenten voor het verrichten van onderzoek biedt houvast bij het schrijven van een masterscriptie.

9789069167046 - 31-08-2010

Ontmaskering

G. Knigge

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren.Knigge gaat in op zijn artikel voor Ars Aequi dat hij heeft gebaseerd op zijn eerder verschenen scriptie over de opportuniteit in het strafrecht waarbij hij twee niveaus onderscheidt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010737

Over recht en krom schrijven

J.G. Brouwer, C.J.H. Jansen

In dit artikel geven de auteurs enige tips bij het schrijven van een goede juridische scriptie of goed juridisch artikel. Welke factoren bepalen de kwaliteit van het stuk? Wat zijn de beoordelingscriteria?

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1998
AA19980169

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

C.J.M. Schuyt

Post thumbnail

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie | Amuse
september 2016
AA20160578

Rechtvaardigheid en privaatrecht. Over rekkelijken en preciezen in een dynamische wereld

P.G.J. van den Berg

In deze bijdrage aan de rubriek proefschrift wordt stilgestaan bij de totstandkoming van een proefschrift. Deze informatie is ook zeer goed te gebruiken voor het schrijven van een scriptie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 2001
AA20010583

Scriptie als passende afsluiting van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid?

M.V.R. Snel

Is een bachelorscriptie een zinvolle en passende afsluiting van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid? In deze bijdrage wordt betoogd dat dit het geval is, maar wel met de kanttekening dat men er verstandig aan doet de bachelorscriptie niet als het enige afsluitende product aan te merken, maar als een onderdeel van een afstudeerprogramma dat bestaat uit verschillende toetsonderdelen waarin, bij elkaar opgeteld, de student laat zien alle eindkwalificaties van de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid te beheersen.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2022
AA20220508

Scripties en werkstukken vijftien do’s en dont’s

E.H. Hondius

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.

Opinie | Column
april 2016
AA20160247

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond