Toont alle 7 resultaten

Maart 1998

Katern 66: Bouwrecht

J.V. Weijnen

Pas als het deugt mag het

Over integriteit in rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland

J.B.M. Vranken

Post thumbnail

Integriteitsschending in rechtswetenschappelijk onderzoek snijdt een brede problematiek aan. Ik beperk mij tot het externe niveau (als onderscheiden van intern en institutioneel niveau) en bespreek aan de hand van voorbeelden drie categorieën waarin integriteit problematisch is of kan worden: belangenverstrengeling, derdenfinanciering en auteurschap. Derdenfinanciering lijkt de meeste risico’s in te houden, maar er is behoefte aan meer feitenmateriaal om de risico’s te substantiëren dan wel te ontzenuwen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170868

Plagiaat

E.H. Hondius

In deze column gaat Ewoud Hondius in op het verschijnsel plagiaat en waarom dit in strijd is met de regels van de wetenschap.

Opinie | Column
November 2005
AA20050917

Pronken met andermans veren I

E.H. Hondius

Opinie | Column
Oktober 2006
AA20060702

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

C.J.M. Schuyt

Post thumbnail

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie | Amuse
September 2016
AA20160578

Pronken met eigen veren

R. de Graaff, D.J. Verhey

De laatste jaren wordt de academische wereld overspoeld door een golf van ophef rond wetenschappelijke publicaties. Begin dit jaar verplaatste het publieke debat zich naar het fenomeen ‘zelfplagiaat’. Ten onrechte wordt in de media gesuggereerd dat er nauwelijks verschil bestaat tussen plagiaat en het voortbouwen op eigen werk.

Opinie | Redactioneel
Mei 2014
AA20140323

Strafbaar plagiaat

H.J.J. Talsma

De stelling dat het plagiëren van scripties een vorm van valsheid in geschrift is en dus een strafbaarfeit oplevert, vormt het uitgangspunt van dit artikel. Kunnen studenten die andermans werk ‘lenen’strafrechtelijk vervolgd worden? Een toetsing aan de relevante strafrechtelijke en auteursrechtelijke bepalingen leidt tot de conclusie dat het zo’n vaart nog niet zal lopen.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2003
AA20030102

Toont alle 7 resultaten