Stichting Reclassering Nederland/X


Hoge Raad 22 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:AG3612, RvdW 1999, 17 (Stichting Reclassering Nederland/X)

Dit arrest geeft aan tot hoe ver de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekte reikt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990275

Hoge Raad 22-01-1999 (ECLI:NL:HR:1999:AG3612)

arbeidsongeval beroepsziekte goed werkgeverschap werkgeversaansprakelijkheid

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie