Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak


Gegeven discussies over de T-shaped lawyer en de aandacht voor Empirical Legal Studies, pleiten wij in deze bijdrage voor versterking van het empirische profiel van rechtenstudenten met basiskennis van statistiek. Enerzijds om de aannames waar het recht op berust te kunnen toetsen en de uitwerking van het recht beter te begrijpen. Anderzijds vanwege het belang van data voor de rechtspraktijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Pluut, J.M.W. Pool, N. Strohmaier, G.M. Veldt

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210087

data-analyse deskundigen empirisch onderzoek employability juristen statistiek

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel