Sport en sponsoring: verenigings- en verbintenissenrechtelijke aspecten in n team?


Sportieve activiteiten worden op amateurniveau in Nederland veelal in verenigingsverband uitgeoefend. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de verenigingsstructuur. Daarbij komen onder andere aan de orde de aard van de lidmaatschapsverhouding en de besluitvorming in de algemene ledenvergadering. Vervolgens wordt de bevoegdheid beschreven van de vereniging om haar leden te binden c.q. verplichtingen op te leggen zowel in verenigingsverband als ten opzichte van derden, bijvoorbeeld een sportbond of een sponsor. Tevens komt het geschil tussen de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond en schaatser Rintje Ritsma aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre een vereniging trainers/coaches en leden verplichtingen kan opleggen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.G.M. Buys

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AA19960147

algemene ledenvergadering lidmaatschapsverplichtingen sponsoring vereniging

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Overig Rode draad Sport en recht