Toont alle 5 resultaten

Bij de beesten af? Over de vrijheid van meningsuiting in verenigingsverband

H.J. de Kluiver

Post thumbnail De vrijheid van meningsuiting heeft het soms moeilijk in verenigingsverband. Harm-Jan de Kluiver geeft er een beestachtig voorbeeld van in deze amuse.

Opinie | Amuse
juni 2023
AA20230398

De beroepsgroep juristen van Amnesty International

M. van Heeringen

In dit artikel wordt ingegaan op de in Nederland aanwezige beroepsgroep Juristen bij Amnesty International. Bij Amnesty International zijn naast de beroepsgroep Juristen ook nog beroepsgroepen van bijvoorbeeld medici en journalisten verenigd. Het gevolg is een grote bundeling van kennis voor acties. In dit artikel wordt nader ingegaan op de werkzaamheden van de beroepsgroep Juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1990
AA19900291

Levensmiddelenrecht

Een functioneel rechtsgebied in opkomst

B.M.J. van der Meulen

Post thumbnail

In de Rode draad 'Voedsel & recht' is het afgelopen jaar een grote verscheidenheid aan bijdragen verschenen. In deze bijdrage beziet Bernd van der Meulen of er in deze verscheidenheid ook eenheid in de rechtsstof valt te ontwaren. Hij doet dit vanuit het perspectief van het concept 'functioneel rechtsgebied'.

Rode draad | Voedsel & Recht
december 2014
AA20140952

Politieke partijen dienen een minimun aan interne partijdemocratie te bezitten: pro en contra

D.J. Elzinga

In dit artikel wordt ingegaan op de representatieve democratie en meer specifieker op welke invloed politieke partijen op deze Nederlandse vorm van democratie hebben. De schrijver betoogt dat aan politieke partijen de grootst mogelijke vrijheid moet worden gegeven om zich intern te organiseren omdat anders de vrijheid van partijvorming in gevaar komt.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2008
AA20080422

Sport en sponsoring: verenigings- en verbintenissenrechtelijke aspecten in n team?

S.G.M. Buys

Sportieve activiteiten worden op amateurniveau in Nederland veelal in verenigingsverband uitgeoefend. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de verenigingsstructuur. Daarbij komen onder andere aan de orde de aard van de lidmaatschapsverhouding en de besluitvorming in de algemene ledenvergadering. Vervolgens wordt de bevoegdheid beschreven van de vereniging om haar leden te binden c.q. verplichtingen op te leggen zowel in verenigingsverband als ten opzichte van derden, bijvoorbeeld een sportbond of een sponsor. Tevens komt het geschil tussen de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond en schaatser Rintje Ritsma aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre een vereniging trainers/coaches en leden verplichtingen kan opleggen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
maart 1996
AA19960147

Toont alle 5 resultaten