Spannend recht. Of: hoe we steeds meer kennis en vaardigheden vragen van juristen


Recht en haar professionele vertegenwoordigers moeten gezag hebben, anders zullen burgers zich
niet vrijwillig neerleggen bij juridische oordelen. Dit vraagt natuurlijk specifieke kennis, vaardig-heden
en eigenschappen van juristen. Tegelijkertijd vragen we objectiviteit van het moderne recht
want juridische oordelen moeten ook voorspelbaar en controleerbaar zijn. Dit vraagt met name kennis van het formele recht en analytische vaardigheden. Maar nu is er ook een steeds sterker wordende roep om managementvaardigheden. We willen immers ook effectief en efficint recht. Het resultaat is spannend recht, spannend in meerdere opzichten. Het in kaart brengen van dit spanningsveld kan helpen om beter te zien waar, om het eens in managementjargon te zeggen, de
threats and opportunities liggen voor de moderne jurist.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kwak

Verschijning: juli 2006

Archiefcode: AA20060545

doelmatigheid gezag maatschappij objectiviteit vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel