Sound sampling: artistieke creativiteit of maatschappelijk probleem?


De technische ontwikkeling gaat sneller dan de juridische ontwikkeling, zo moeten ook populaire musici en andere bekende personen nogal eens ervaren. De stem of specifieke klank van bet instrument van een bekende persoonlijkheid wordt zonder toestemming overgenomen en geïncorporeerd in iets anders. De hierbij toegepaste techniek staat bekend onder de naam ‘sound sampling’. Dat de techniek van sound sampling tegenwoordig bijna onbegrensde mogelijkheden biedt op het gebied van gelnidsbewerking, maakt de juridische problematiek — door het ontbreken van duidelijke regels — des te groter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Kökbugur

Verschijning: September 1994

Archiefcode: AA19940554

auteursrecht kunst naburige rechten rechtsbescherming sampling

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Verdieping Studentartikel