Rondrennende mieren


Sinds Kortmann openlijk twijfelde aan het vaste refrein van de Hoge Raad over zijn rechtsvormende taak, is het alsof iemand in een mierenhoop geprikt heeft. De ene helft van de mieren vertoont grote agitatie, kennelijk van mening dat daarmee het gevaar kan worden bestreden. De andere helft gaat met de eieren sjouwen, kennelijk met het oogmerk deze in veiligheid te brengen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Boogaard

Verschijning: juni 2011

Archiefcode: AA20110416

machtenscheiding Montesquieu rechtsontwikkeling rechtsvormende taak Hoge Raad

Metajuridica RechtsplegingStaats- en bestuursrecht

Opinie Amuse