Rond Srebrenica: de zorgplicht in tijden van oorlog


Hoge Raad 19 juli 2019, nr. 17/04567, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1223, NJ 2019/356, m.nt. A.G. Castermans & C.W. Demper (Mothers of Srebrenica)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G. Castermans, C.W. Demper

Verschijning: december 2019

Archiefcode: AA20190981

Hoge Raad 19-07-2019 (ECLI:NL:HR:2019:1223) zaaknummer: 17/04567

2 EVRM 3 EVRM 6:162 BW Dutchbat genocide Mothers of Srebrenica Mustafić Nuhanović zorgplicht

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie