Ringfencing van banken: huwelijkse voorwaarden of echtscheiding?


Het steeds verder uitgebreide dienstenpakket van consumentenbanken en zakenbanken wordt wel aangemerkt als een oorzaak van de financiële crisis. Is de financiële sector gebaat bij een scheiding tussen consumentenbankieren en zakenbankieren (‘ringfencing’)? De auteurs bespreken of de Nederlandse wetgeving thans in enige vorm van ringfencing voorziet, en of zij in een verdere mate van ringfencing zou moeten voorzien.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.P. Raas, R.P. Vrolijk

Verschijning: November 2016

Archiefcode: AA20160832

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Verdieping Verdiepend artikel