Retentierecht op zeeschepen. De positie van de retentor van een zeeschip


Artikel 8:210a BW sluit toepassing van artikel 3:292 BW — dat aan de retentor een verhaalsrecht met voorrang toekent — uit ten aanzien van zeeschepen. Het effect van deze bepaling is onduidelijk,maar het belang ervan is groot in geval van executoriale verkoop van een zeeschip door de retentor. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de retentor van een zeeschip in het licht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verhaalsrecht en voorrang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V. Mak

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020596

executoriale verkoop retentor verhaalsrecht voorrang zeeschepen

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Verdieping Studentartikel