Resocialisatie en detentie

Een onderzoek naar de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving


In de beschrijving van dit proefschrift wordt ingegaan op de houding van gedetineerden en gevangenispersoneel ten aanzien van resocialisatie en de uitwerking van resocialisatie-onderdelen, zoals scholing, op gedetineerden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.Ph. Nelissen

Verschijning: April 2001

Archiefcode: AA20010283

invrijheidstelling maatschappij resocialisatie

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Literatuur Proefschriftbijdrage