Religie, wetgeving en geloven in een democratische rechtsstaat


De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt regelmatig kritisch bevraagd in de Nederlandse pluriforme samenleving. De vraag is of deze bevraging ook doorwerkt in wetgeving; in welke mate, en op welke wijze houdt zij (nog) rekening met religie? Er zijn duidelijk veranderingen merkbaar. Die leiden mede tot een opmerkelijke betekenisverschuiving van het begrip rechtsstaat en tot een kwetsbare veranderende relatie tussen overheid en religieuze organisaties. Dit roept indringende vragen op over de constitutionele kwaliteit van wetgeving, de realisering van grondrechten als kernelement van de democratische rechtsstaat en over onderscheiden verantwoordelijkheden.