Rechtszekerheid


In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Brenninkmeijer

Verschijning: november 2012

Archiefcode: AA20120879

mediation Ombudsman rechtszekerheid ronde tafel

Metajuridica RechtsplegingStudie, carrière, vaardigheden BeroepVaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel