Rechtsvraag (279) Militair recht


Aan de hand van een miltair rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers van Ars Aequi wordt opgeroepen de goede antwoorden in te sturen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.L. Coolen

Verschijning: juni 1999

Archiefcode: AA19990493

rechtsvraag militair recht schorsing

Strafrecht en criminologie Tuchtrecht

Perspectief Rechtsvraag