Rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht


Rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In de casus worden verschillende conflicten geschetst. Bij elk conflict dient beantwoord te worden welke rechter bevoegd is om van het conflict kennis te nemen en op welke wijze en door wie het geding aanhangig dient te worden gemaakt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930697

competentie dagvaarding kantonrechter rechtbank verzoekschriftprocedure

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Perspectief Rechtsvraag