Toont alle 5 resultaten

Derden in het burgerlijk procesrecht

M.K. Grande-van den Berge, M. Ynzonides

Het thema 'de derde in het recht' doet de vraag rijzen of ook in het burgerlijk procesrecht voorzieningen zijn getroffen met het oog op de mogelijke betrokkenheid van derden bij allerlei rechtsbetrekkingen. In onderstaande bijdrage wordt duidelijk gemaakt dat deze vraag zonder meer bevestigend kan worden beantwoord.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970323

september 1991

Katern 40: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

maart 2000

Katern 74: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

H. Donner, M.J. Jacobs, J.M.I. Vink

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2016
AA20160971

Rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In de casus worden verschillende conflicten geschetst. Bij elk conflict dient beantwoord te worden welke rechter bevoegd is om van het conflict kennis te nemen en op welke wijze en door wie het geding aanhangig dient te worden gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1993
AA19930697

Toont alle 5 resultaten