Rechtsvorming door de rechter is onvermijdelijk


Naar aanleiding van het afscheidscollege van prof. mr. C.A.J.M Kortmann waarin de ver aangemeten rol van de rechter bij rechtsvorming aan de orde werd gesteld, gaat Hammerstein in op het fenomeen ‘rechtsvorming’. Daarbij bespreekt hij de doctrine, het rapport ‘Versterking van de cassatierechtspraak’ waarin de rechtsvormende taak ook naar voren komt. Vervolgens wordt de juridische grondslag van rechtsvorming / -vinding besproken. Daarna worden de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Hammerstein

Verschijning: oktober 2009

Archiefcode: AA20090672

cassatie rechtsregels rechtsvinding rechtsvorming toepassing trias politica

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel