Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 2

I.K. tegen het Verenigd Koninkrijk: herhaalde asielaanvraag en onderzoek


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20130002

28-03-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2013:0328JUD000296412) zaaknummer: 2964/12

herhaalde aanvraag intensiteit van Onmenselijke behandeling Rusland toetsing Tsjetsjenen uitzetting

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3