Showing all 11 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 91

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 97

verhoging leges strijdig met verdragen?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 98

leges en standstill-bepaling in Besluit nr. 1/80 Associatieraad EEG-Turkije

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 35

Sahin: stand still-bepaling en leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 38

Commissie tegen Nederland: stand still-verplichting – leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 39

Toprak: stand still-bepaling verbiedt ook aanscherping na liberalisatie

Noot: C.A. Groenendijk

09-12-2010 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen zaaknummer: C-300/09 en C-301/09

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 43

Leges verblijfsvergunning langdurige ingezetene

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 45

Terugbetaling onverschuldigd betaalde leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 37

minister moet zelf vaststellen of Turkse burger rechten aan Besluit 1/80 ontleent

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 38

eis rechtmatig hoofdverblijf strijdig met standstillbepaling in Besluit 1/80

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 39

einduitspraak Demir; stand still-clausule en invulling evenredigheidstoets

Showing all 11 results