Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 20

Maslov Grote Kamer. Openbare orde en tweede generatie jongere


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20080020

23-06-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2008:BD8475) zaaknummer: 1638/03

belangen kind inmenging Margin of Appreciation minderjarige ongewenstverklaring openbare orde toetsingsmoment tweede generatie

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 41Art. 8Art. 8 lid 2