Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 59

uitspraak in het openbaar


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20070059

20-09-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:AZ8890) zaaknummer: 200700218/1

openbaarheid schadevergoeding termijnen verzending vreemdelingenbewaring

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:78(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 106Art. 69, lid 3Art. 94, lid 3