Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R. Fernhout

Archiefcode: RV20070033

11-12-2007 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2007:BC1839) zaaknummer: C-291/05

Derdelanders gezinslid

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

EG-verdrag Art. 18Richtlijn 90/364/EEG (Verblijfsrecht) Art. 1Verordening 1612/68 EG (Vrij verkeer werknemers) Art. 10