Toont alle 6 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 91

Chen: verblijfsrecht derdelander ouder en kind met nationaliteit lidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 99

informatieplicht, gunstigere verblijfskaart

Noot: H. Oosterom-Staples

07-07-2004 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2004/278

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 33

Commissie t. België: in-actieven - bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 85

weigering huursubsidie aan gemeenschapsonderdaan en familielid onterecht, want rechtmatigheid verblijf onvoldoende onderzocht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 30

Verblijfsrecht van economisch niet-actieve - bestaansmiddelen

Toont alle 6 resultaten