Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 11

d-grond, beoordeling door minister


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. de Vries

Archiefcode: RV20050011

03-11-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AU5887) zaaknummer: 200505401/1

ambtsbericht beleidsvrijheid beoordelingsvrijheid categoriale bescherming Liberia marginale toetsing

Asiel

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C1/4.5.3.4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub dVreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.106