Toont alle 4 resultaten

Buitenwettelijke richtlijnen in het milieurecht

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1163, nr. 200100106/2, en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1839, nr. 200002886/1 In deze noot bij deze milieurechtelijke casus wordt ingegaan op het buitenwettelijke milieurichtlijnen en de werking daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030454

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 11

d-grond, beoordeling door minister

Toetsing van belastingwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel in Nederland en Duitsland

R. van der Hulle, R. van der Hulle

Post thumbnail

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt belastingwetgeving regelmatig door belastingplichtigen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter aangevochten. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijze de Hoge Raad en het Duitse constitutionele hof beoordelen of belastingwetgeving in strijd is met dit beginsel. Hoewel beide rechtscolleges uitgaan van een ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever, stellen zij zich niet altijd even terughoudend op.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2015
AA20150981

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

R. Ortlep, W.S. Zorg

Post thumbnail

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2018
AA20180020

Toont alle 4 resultaten