Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 41

toetsing 'fair balance' bij gevolgen ongewenstverklaring voor partner en kinderen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. Tjebbes

Archiefcode: RV20040041

18-05-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AP1700) zaaknummer: 200401709/1

fair balance gezinsleven ongewenstverklaring openbare orde

Openbare orde

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 67