gezinsleven

Resultaat 1–12 van de 84 resultaten wordt getoond

Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 8940, ECLI:NL:HR:1997:ZC2420, RvdW 1997, 159 C In dit arrest en het daarbij behorende arrest is aan de orde in hoeverre twee vrouwen een kind kunnen adopteren. Volgens de verzoekers is het afwijzen van dit verzoek in strijd met art. 8, 12 en 14 EVRM. De Hoge Raad wijst het cassatieberoep af omdat deze problematiek rechtspolitieke keuzes omvat die de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten gaan. De Hoge Raad houdt streng vast aan het echtpaarvereiste dat nodig is voor adoptie. In de noot wordt de uitspraak geanalyseerd en wordt er ingegaan op het komende recht waar eenouderadoptie mogelijk is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970870

Geen emancipatie maar afhankelijkheid: de rechtspositie van de buitenlandse vrouw in Nederland

S.K. van Walsum

In dit artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt ingegaan op de verandering binnen het huwelijksrecht en de uitwerking daarvan op de vrouw en gezinsleven. In het tweede deel van het artikel wordt ingegaan op de positie van migranten door het veranderende huwelijksrecht en de moderne positie van de vrouw. In het laatste gedeelte van het artikel wordt betoogd hoe met een beroep op internationaal recht de emancipatoire en liberale tendensen door kunnen werken in heet vreemdelingenrecht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
april 1992
AA19920197

Het Nederlandse ‘polygamiebeleid’ en artikel 8 EVRM

R.A. van der Pol

In dit artikel wordt ingegaan op de in 1992 geldende beleidsregel dat voor een in Nederland verblijvende in polygamie gehuwde vreemdeling slechts één echtgenote en daaruit geboren kinderen voor gezinshereniging in aanmerking komen. De vraag die bij deze beleidsregel gesteld wordt, is of deze regeling wellicht in strijd is met art. 8 EVRM dat recht geeft op 'family life' zonder al te grote inmenging van de staat. Er wordt ingegaan op het begrip polygame in het Nederlandse vreemdelingenrecht en uitspraken van het EHRM en de Hoge Raad inzake polygamie en het recht op gezinsleven.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1992
AA19920476

december 1988

Katern 29: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

december 1991

Katern 41: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

juni 1998

Katern 67: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

december 2002

Katern 85: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 20

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 21

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 51

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 23

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 24

Resultaat 1–12 van de 84 resultaten wordt getoond