refoulement

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen …

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Vriend en vijand is het erover eens dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel bedroevend slecht is georganiseerd. Zelfs Artsen zonder Grenzen vond het noodzakelijk om handelend op te treden. Hoe komt dat? Is dat toeval of spelen andere factoren een rol, en zo ja welke? En hoe was de opvang van vluchtelingen vroeger georganiseerd? Zijn vluchtelingen welkom?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230105

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 3

refoulementverbod ex 8 EVRM bij strafvervolging wegens homoseksualiteit?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 17

Griekenland en indirect refoulement

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 4

Bader: refoulement-verboden uit artikelen 2 en 6 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 3

D. t Turkije: vernederende behandeling en non-refoulement

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 84

vroegtijdige presentatie van asielzoeker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 14

Dublinverordening en Griekenland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 2

El Rgeig: verbod tot uitzetting wegens gezondsheidsredenen

Noot: A.J.Th. Woltjer

22-01-2007 Comité tegen foltering zaaknummer: CAT/C/37/D/280/2005

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 3

later melding maken verkrachting

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 5

K.R.S. t VK: Dublinverordening en Griekenland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 61

Husseini tegen Zweden: een terughoudender EHRM?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 62

Singh: redelijkheidstoetsing rechter strijdig met Antifolterverdrag

Noot: A.M. Reneman

08-07-2011 Comité tegen foltering zaaknummer: 319/2007

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond