Rechtseenheid als monoliet of als open constructie


In dit artikel wordt beschreven hoe het Europese recht anders ingericht kan worden zodat de wetgeving van de Lid-staten en de EG beter op elkaar afgestemd kunnen worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.C. van der Vlies

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960293

buiten-nationale invloeden eenheid Europese Gemeenschap samenwerking

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie