Toont alle 6 resultaten

Een preambule voor de Grondwet: Van wezenlijke betekenis

S.C. van Bijsterveld

In het tweede deel van het tweeluik over de wenselijkheid van een preambule voor de Grondwet betoogt Sophie van Bijsterveld dat een preambule toegevoegd dient te worden. Zij vindt dit omdat de Grondwet op die manier samenbindend kan werken, de Grondwet er voor alle burgers is en de Grondwet op dit moment maar een 'kaal' document is.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2008
AA20080717

Een preambule: Splijtzwam of gemeenplaats

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

In dit tweeluik komt de wenselijkheid van een door de Nationale Conventie voorgestelde preambule bij de Grondwet aan de orde. Schutgens en Sillen oordelen dat dit niet nodig is om verschillende redenen, bijvoorbeeld het feit dat de samenbinding van burgers door de Grondwet vergroot wordt, zich niet zal verwezenlijken omdat de Grondwet nauwelijks zaken regelt die tussen burgers onderling spelen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2008
AA20080715

Europese verordeningen en Nederlands vermogensrecht

R. de Graaff, D.J. Verheij

Post thumbnail

Steeds meer verordeningen bevatten vermogensrechtelijke regels. In deze bijdrage brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken wij welke consequenties zij heeft voor de inzichtelijkheid, kenbaarheid en coherentie van het vermogensrecht. Ook geven wij aan hoe wetenschappers, wetgevingsjuristen en rechters met deze ontwikkeling kunnen omgaan.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2017
AA20170988

Inleiding Materieel strafrecht in beweging

Th.W. van Veen

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt ingegaan op het Wetboek van Strafrecht waarbij aan bod komen: de betekenis van een wetboek, codificatie, bijzondere wetten, misdrijven, vrijheidsstraf, rechtspersonen, strafuitsluitingsgronden, strafbaar feit, handeling, gedraging en gebeurtenis. Dit alles vanuit een historisch perspectief.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Januari 1994
AA19940005

Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht

Dworkins constructivisme

K. Raes

Artikel behorend bij het bijzonder nummer over rechtsbeginselen waarin de verschillen tussen regels en beginselen centraal staan. In het artikel wordt ingegaan op de collisie van regels of beginselen, de visie van Dworkin op integer recht, juridisch constructivisme en rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910773

Rechtseenheid als monoliet of als open constructie

I.C. van der Vlies

In dit artikel wordt beschreven hoe het Europese recht anders ingericht kan worden zodat de wetgeving van de Lid-staten en de EG beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
Mei 1996
AA19960293

Toont alle 6 resultaten