Rechten van het kind en waardigheid

 41,50

Voor deze uitgave in de Ars Aequi Rechten van het Kindreeks is voor het thema waardigheid gekozen omdat waardigheid een basisbegrip vormt in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en beschouwd kan worden als een van de kernwaarden uit dit verdrag. De auteurs die hebben bijgedragen aan deze bundel zijn afkomstig uit verschillende disciplines en rechtsterreinen. Zij hebben ieder op hun eigen wijze – met succes en bij de een op concreter niveau dan de ander – geworsteld met vragen als ‘wat onder dit begrip eigenlijk wordt verstaan’ en ‘welke rol het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen’.

Bekijk inhoudsopgave


Nu kopen Meer informatie