Raadkamergeheimpjes


In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: januari 2015

Archiefcode: AA20150018

James Clark McReynolds klokkenluider law clerks raadkamer Supreme Court

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Opinie Column