klokkenluider

Toont alle 4 resultaten

Doxing; ik weet waar je huis woont

J.S. Nan, B.W. Schermer

Post thumbnail Kennelijk wordt de persoonlijke vrijheid op dit moment nog niet genoeg strafrechtelijk beschermd, want een nieuwe loot aan de stam van het Wetboek van Strafrecht wordt naar alle waarschijnlijkheid artikel 285d. In deze nieuwe bepaling zal het fenomeen doxing strafbaar worden gesteld. Aangenomen dat dit nieuwe strafbare feit er – hoe dan ook – zal komen, is het zaak tot een goed afgebakende en heldere strafbaarstelling te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220774

Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden

F. van Uden

Bedrijfsleven moet zelf klokkenluiders beschermen, aldus een brief van de ministers Brinkhorst, De Geus en Donner aan de Tweede Kamer in april 2005.1 De ministers spraken zich daarnaast uit tegen het belonen van klokkenluiders. Dit zou een verkeerd signaal zijn omdat een klokkenluider een zuiver en moreel motief moet hebben. Terwijl men in Nederland veel heil verwacht van zelfregulering, riskeren Amerikaanse werkgevers gevangenisstraf als zij klokkenluiders benadelen en kunnen werknemers die fraude aan het licht brengen voor enorme beloningen in aanmerking komen. Een groter verschil in benadering is nauwelijks denkbaar. Na een overzicht van de stand van zaken in Nederland, beoogt deze bijdrage in een notendop uiteen te zetten welke regels in de VS gelden en te bezien of uit de Amerikaanse ervaringen (enige) lering kan worden getrokken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060033

Raadkamergeheimpjes

E.H. Hondius

In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.

Opinie | Column
januari 2015
AA20150018

Toetsingskader #MeToo: brengt het #JusticeForAll?

J. Dierx, R. van Eijbergen

Post thumbnail In dit artikel wordt vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief naar grensoverschrijdend gedrag gekeken en wordt het strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke toetsingskader bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag uiteengezet. Tot slot wordt antwoord gegeven op de vraag: maakt dit toetsingskader de belofte van erkenning en genoegdoening waar?

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230346

Toont alle 4 resultaten