Supreme Court

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

‘An oathbreaking insurrectionist’

De verkiesbaarheid van Donald Trump

Authors to themselves

Het Parthenon als symbool van vrijheid en democratie

L. van den Berge

Post thumbnail

Dit jaar verschijnen op de blauwe pagina’s bijdragen over gebouwen die van belang zijn of zijn geweest voor het recht en de ontwikkeling ervan. In deze eerste bijdrage staat het Parthenon centraal.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
januari 2015
AA20150004

Conservatief rechterlijk activisme in de Verenigde Staten: over een op hol geslagen hooggerechtshof

R. van der Hulle

Post thumbnail Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft onlangs belangrijke uitspraken gedaan over onder meer abortus, vuurwapens en klimaatverandering. Vooral de beslissing om het – al bijna een halve eeuw geleden erkende – grondrecht op abortus te overrulen heeft tot veel opschudding geleid. Volgens sommigen heeft het hooggerechtshof de Verenigde Staten vele jaren terug in de tijd gezet. Een en ander is een direct gevolg van de benoeming van drie uitgesproken conservatieve leden van het hooggerechtshof tijdens het presidentschap van Donald Trump. In deze bijdrage wordt de huidige koers van het hoogste Amerikaanse rechtscollege nader bezien.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220959

De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter

Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening

R. van der Hulle

Post thumbnail De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020 tussen president Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden kunnen in veel opzichten historisch worden genoemd. De opkomst bij deze verkiezingen was nog nooit zo hoog. Niet eerder behaalden beide presidentskandidaten zoveel stemmen. En sinds lange tijd werd een zittende president niet herkozen. Na op de verkiezingsdag de overwinning te hebben geclaimd, zag Trump zijn voorsprong al snel verdampen in het voordeel van Biden. Daarop startte Trump een groot aantal gerechtelijke procedures met als doel alsnog tot winnaar te worden uitgeroepen. Met de benoeming van veel conservatieve rechters gedurende zijn ambtstermijn zag Trump deze procedures met vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen bleek echter tevergeefs.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2021
AA20210471

De godfather van het privaatrechtelijke recht op privacy: Louis D. Brandeis

W.Y. Hu, M.D. Reijneveld

Post thumbnail Yong Yong Hu en Minke Reijneveld eren hun rechtsheld Louis D. Brandeis (1856-1941), voorvechter van het privacyrecht, als advocaat een van de leiders van de progressieve beweging en de eerste Joodse Supreme Court Justice.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
november 2022
AA20220836

De rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming

Een beknopte beschrijving

W. Wijtvliet

Amerikaans empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag schetst een ander beeld van rechtsvinding dan juristen gewend zijn. Uit de huidige stand van zaken van dergelijk, voor Europa relevant onderzoek, blijkt onder meer dat rechters in hun oordeelsvorming niet slechts worden gestuurd door juridische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door hun ideologie.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2016
AA20160353

De vaccinatieplicht in de Verenigde Staten: een onbegrijpelijk oordeel van het Amerikaanse hooggerechtshof

R. van der Hulle

Op 13 januari 2022 schorste het Amerikaanse hooggerechtshof de vaccinatieplicht voor werknemers van grote bedrijven die de Amerikaanse regering van president Joe Biden had aangekondigd. Dit was een belangrijke tegenslag voor de regering in de strijd tegen het coronavirus. Volgens het hooggerechtshof ontbreekt het aan een toereikende wettelijke grondslag voor deze maatregel. De daarvoor gegeven motivering is echter weinig overtuigend en gaat volledig voorbij aan de ernst van de coronacrisis. Ook lijkt de motivering gebaseerd op een benadering die, in breder perspectief, grote gevolgen zou kunnen hebben voor het functioneren van de overheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2022
AA20220480

Final but not infallible

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

H.L.A. Hart kwalificeerde rechterlijke beslissingen als “final but not infallible”. Hij haalde hiermee een analyse aan van US Supreme Court rechter Robert Jackson. Harm Kloosterhuis & Carel Smith schrijven erover in deze column.

Perspectief | Column
september 2020
AA20200837

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel (Digitaal boek)

Van binnenuit en in Europees perspectief

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Post thumbnail Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

9789069168760 - 03-05-2012

Het Scalia Court

De nalatenschap van Justice Antonin Scalia (1936-2016)

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 13 februari overleed op 79-jarige leeftijd Antonin Scalia. Dertig jaar was hij lid van het negen rechters tellende Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanwege zijn zeer uitgesproken opvattingen was Scalia geliefd onder conservatieven en gehaat onder liberalen. Deze bijdrage bespreekt zijn invloed op het Amerikaanse recht.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2016
AA20160781

Hoe moet de rechter een wet interpreteren?

Zoveel rechters, zoveel meningen: de zaak Wooden v. United States

F. Brandsma

Post thumbnail

Rechters interpreteren regels, maar voor dat interpreteren zijn geen regels. Het is even fascinerend als frustrerend dat de interpretatie van de wet de rechter de mogelijkheid geeft uit te komen bij een door hem van tevoren vastgestelde en gewenste uitkomst. Frits Brandsma geeft in deze amuse een Amerikaans voorbeeld van hoe verschillende rechters via verschillende wegen tot dezelfde gewenste uitkomst kunnen komen.

Opinie | Amuse
juni 2022
AA20220438

In memoriam Justice Ruth Bader Ginsburg: Justice, justice thou shalt pursue

H. Kurzbauer

Post thumbnail From her early days making her way through the male-dominated halls of Harvard Law School to her rise to reach a coveted place as the 107th Justice on the US Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg’s tireless fight for equality in the broadest sense of the word captured the hearts and minds of millions. With a plethora of biographical and autobiographical materials accessible to those who yearn for deeper engagement with the formidable ‘tigress on civil procedure’, as Justice Antonin Scalia has called her, this article seeks to share insights into lesser-known qualities that were wrapped in a tiny package with a huge message.

Perspectief | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210412

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond