Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

Authors to themselves

Het Parthenon als symbool van vrijheid en democratie

L. van den Berge

Post thumbnail

Dit jaar verschijnen op de blauwe pagina’s bijdragen over gebouwen die van belang zijn of zijn geweest voor het recht en de ontwikkeling ervan. In deze eerste bijdrage staat het Parthenon centraal.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
Januari 2015
AA20150004

De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter

Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening

R. van der Hulle

Post thumbnail

De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020 tussen president Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden kunnen in veel opzichten historisch worden genoemd. De opkomst bij deze verkiezingen was nog nooit zo hoog. Niet eerder behaalden beide presidentskandidaten zoveel stemmen. En sinds lange tijd werd een zittende president niet herkozen. Na op de verkiezingsdag de overwinning te hebben geclaimd, zag Trump zijn voorsprong al snel verdampen in het voordeel van Biden. Daarop startte Trump een groot aantal gerechtelijke procedures met als doel alsnog tot winnaar te worden uitgeroepen. Met de benoeming van veel conservatieve rechters gedurende zijn ambtstermijn zag Trump deze procedures met vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen bleek echter tevergeefs.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2021
AA20210471

De rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming

Een beknopte beschrijving

W. Wijtvliet

Amerikaans empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag schetst een ander beeld van rechtsvinding dan juristen gewend zijn. Uit de huidige stand van zaken van dergelijk, voor Europa relevant onderzoek, blijkt onder meer dat rechters in hun oordeelsvorming niet slechts worden gestuurd door juridische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door hun ideologie.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2016
AA20160353

Final but not infallible

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

H.L.A. Hart kwalificeerde rechterlijke beslissingen als “final but not infallible”. Hij haalde hiermee een analyse aan van US Supreme Court rechter Robert Jackson. Harm Kloosterhuis & Carel Smith schrijven erover in deze column.

Perspectief | Column
September 2020
AA20200837

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel

Van binnenuit en in Europees perspectief

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Post thumbnail

Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

9789069168760 - 3-5-2012

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel (Digitaal boek)

Van binnenuit en in Europees perspectief

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Post thumbnail

Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

9789069168760 - 3-5-2012

Het Scalia Court

De nalatenschap van Justice Antonin Scalia (1936-2016)

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 13 februari overleed op 79-jarige leeftijd Antonin Scalia. Dertig jaar was hij lid van het negen rechters tellende Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanwege zijn zeer uitgesproken opvattingen was Scalia geliefd onder conservatieven en gehaat onder liberalen. Deze bijdrage bespreekt zijn invloed op het Amerikaanse recht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2016
AA20160781

In memoriam Justice Ruth Bader Ginsburg: Justice, justice thou shalt pursue

H. Kurzbauer

Post thumbnail From her early days making her way through the male-dominated halls of Harvard Law School to her rise to reach a coveted place as the 107th Justice on the US Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg’s tireless fight for equality in the broadest sense of the word captured the hearts and minds of millions. With a plethora of biographical and autobiographical materials accessible to those who yearn for deeper engagement with the formidable ‘tigress on civil procedure’, as Justice Antonin Scalia has called her, this article seeks to share insights into lesser-known qualities that were wrapped in a tiny package with a huge message.

Perspectief | Verdiepend artikel
April 2021
AA20210412

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

H.T.M. Kloosterhuis

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.

Opinie | Column
Maart 2017
AA20170202

Mijn rechtsheld: Ruth Bader Ginsburg (1933-2020)

E. de Boer

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft rechter Esther de Boer over haar rechtsheldin ‘The Notorious RBG’, oftewel Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
April 2022
AA20220252

Oliver Wendell Holmes

Away from principles, towards facts

A.M. Hol

Post thumbnail

Ontegenzeggelijk verdient Oliver Wendell Holmes een plaats in een galerij van grote rechters en wel om tenminste drie redenen. Hij ‘zat’ op belangrijke zaken, zoals de Lochner case, die door het Supreme Court van de Verenigde Staten zijn beslist. Hij was een begenadigd stylist die prikkelende, bijna literaire opinies en dissents schreef. Maar misschien nog wel de belangrijkste reden om Holmes ‘in ere’ te houden, is zijn invloed op de rechtswetenschap. Voor Holmes rechter werd, had hij al een opvallende carrière achter de rug als rechtswetenschapper. Zijn wetenschappelijke inzichten heeft hij in zijn rechterswerk benut, uitgewerkt, maar ook genuanceerd. Deze inzichten blijken in het licht van de huidige Nederlandse discussie over methoden van juridisch onderzoek verrassend actueel te zijn.

Rode draad | Beroemde en Beruchte rechters
Mei 2010
AA20100364

Raadkamergeheimpjes

E.H. Hondius

In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.

Opinie | Column
Januari 2015
AA20150018

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond