Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

De rechtenstudie in de Verenigde Staten

E.H. Hondius

In dit artikel bespreekt Hondius hoe het is om te studeren aan de Amerikaanse Louisiana State University te Baton Rouge. Hondius schetst het klimaat op de universiteit en het gebied waar het ligt.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080669

De rol van het recht in het vestigingsklimaat

M. Faure

Post thumbnail

In toenemende mate wordt er, mede in het licht van Brexit, van uitgegaan dat de overgebleven EU-lidstaten in een concurrentieslag zullen treden om uit het Verenigd Koninkrijk vertrekkende bedrijven met gunstige rechtsregels aan zich te binden. Minder duidelijk is echter of bedrijven op basis van verschillen in rechtsregels ook daadwerkelijk zullen verhuizen. In de rechtseconomische literatuur is aan deze vraag heel wat aandacht besteed. Naast theoretische studies is ook empirisch onderzocht in welke mate verschillen in rechtsregels in de praktijk een invloed uitoefenen op de vestigingsbeslissing van bedrijven. Deze bijdrage biedt een kritisch overzicht van lessen die uit deze rechtseconomische literatuur kunnen worden getrokken aangaande de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180009

Een analyse van eigendomsverhoudingen in trusts en trustachtige figuren

L. Loof

Post thumbnail De auteur onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Als in het kader van trusts en trustachtige figuren wordt gesproken van formele eigendom en materiële eigendom wordt niet bedoeld dat het subjectieve recht van eigendom is gesplitst in twee subjectieve rechten van eigendom, maar veeleer dat sprake is van een van ‘Rechtsinhaberschaft’ afwijkende ‘Vermögenszuordnung’.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190657

Groeten uit Ceylon

J.M. Milo

Post thumbnail Sri Lanka is heden ten dage – met Zuid-Afrika, Schotland, Louisiana en Quebec – één van die rechtsstelsels die als gemengde rechtsstelsels Romeins recht – civil law – combineren met in origine Engelse common law. Daarvan kan heden ten dage alleen maar van worden geleerd: hoe kunnen twee in stijl, methode en inhoud zozeer uiteenlopende rechtstradities vruchtdragend worden begrepen en toegepast?

Opinie | Amuse
oktober 2010
AA20100680

Internationale arbitrage en fundamenteel recht

september 1997

Katern 64: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

december 1997

Katern 65: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

juni 1999

Katern 71: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

september 2000

Katern 76: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

september 2001

Katern 80: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

juni 2002

Katern 83: Europees privaatrecht

M. Veldman

Netherlands Commercial Court: de internationale poort tot het Nederlandse materiële privaatrecht

M. Neekilappillai

Post thumbnail Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC) biedt Nederland een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam, die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court kan de toegang tot het Nederlandse materiële privaatrecht versterken voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Rode draad | Toegang tot het recht
september 2019
AA20190700

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond