Private regulering: vloek of zegen?


Private regulering is voor sommigen een gruwel waar geen enkel heil van is te verwachten. Anderen hebben juist hoge verwachtingen: grotere betrokkenheid van burgers en bedrijven, realistische regels, betere naleving en lagere kosten. Wat is private regulering precies? Waar en wanneer komt het voor? Hoe werkt het in de praktijk?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Havinga

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190855

certificering gedragscode ISO-norm NEN-norm private regulering third-party-certificering

Metajuridica Rechtssociologie

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen