Pluriformiteit in de rechtseconomie: een verkenning van scholen


In dit artikel worden de verschillende stromingen (scholen) binnen de rechtseconomie besproken. Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis vanuit de Legal Realist Movement tegenover de Critical Legal Studies Movement.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W. Holzhauer, R. Teijl

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900617

beweging eigendomsrecht empirische wetenschap law and economics onderzoek realisme rechtseconomie regels scholen vordering winst

Bijzonder nummer Rechtseconomie