Toont alle 4 resultaten

Aard en bronnen van het vervoerrecht

K.F. Haak

In dit artikel wordt het nieuwe boek 8 BW inzake het vervoersrecht besproken. In het artikel komen de verschillende vervoersovereenkomsten kort aan de orde. Ook wordt er ingegaan op het internationale karakter van boek 8 BW; het is namelijk grotendeels een codificatie van verdragen. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met het oude recht dat het vervoersrecht als een lappendeken regelde.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930344

Beantwoording rechtsvraag (200) luchtrecht: vracht en passage

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het luchtrecht waarbij de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder aan de orde is. Zaken die aan de orde komen bij deze rechtsvraag zijn: de grondslag van de vordering, het mogelijke oordeel van de rechter en het bestaan van jurisprudentie op het gebied van beslaglegging op luchtvaartuigen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1991
AA19910346

De NS goed op weg?

A. van Vught

Redactioneel artikel waarbij er in wordt gegaan op de nieuwe voorwaarden om te reizen met de trein (NS). Deze regels zijn klantonvriendelijk volgens de redacteur maar zijn ook weer niet dusdanig onredelijk bezwarend in de zin van artt. 6:236 en 6:237 BW dat zij buiten toepassing moeten blijven.

Opinie | Redactioneel
November 1995
AA19950839

Passieve legitimatie uit cognossement

F.G.M. Smeele

Bespreking proefschrift. Hoofdvraag is wie er bij cognossementsvervoer tot vergoeding van ladingschade kan worden aangesproken, met andere woorden ‘whodunnit?’Auteur concludeert dat bij nader inzien de tegenstelling tussen debeginselen van partij-autonomie en derdenbescherming bij de passieve legitimatie maar eenschijnbare. Zeer wel kunnen deze uitgangspunten met elkaar in harmonie gebracht worden, namelijkwanneer aan het contractuele aspect in de verhouding tussen vervoerder en afzender en aan het waardepapierrechtelijke aspect tussen vervoerder en derde-houder beslissende betekenis wordt toegekend.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 1998
AA19980919

Toont alle 4 resultaten