Over politiek liberalisme en Sonja

Open brief aan F. Jacobs en C. Maris van Th. Mertens


In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand een brief van dr. T. Mertens die zijn brief tevens richt aan F. Jacobs. In zijn brief gaat dr. T. Mertens in op een eerdere bijdrage van beiden geadresseerde waarbij internationale immigratie aan de orde kwam.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.J.M. Mertens

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980264

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Opiniërend artikelOverig Rode draad Recht en ethiek